VNNIC INTERNET ATLAS

Hệ thống VNNIC Internet Atlas là một tập hợp các bản đồ, biểu đồ dữ liệu được tổ chức một cách khoa học, nhất quán để cung cấp cho người dùng các thông tin liên quan đến kiến trúc và hoạt động của mạng Internet, tài nguyên Internet tại Việt Nam.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

75.001

Tổng số tên miền phát triển mới trong năm

614.623

Tổng số tên miền đang duy trì trên hệ thống

16.313.600 địa chỉ

Tổng số lượng địa chỉ IPv4

31.691 tỷ tỷ tỷ địa chỉ

Tổng số lượng địa chỉ IPv6

Số lượng thành viên VNIX

51
thành viên

Số điểm kết nối VNIX

3
điểm kết nối

Tổng băng thông kết nối

492
Gbps

 • logo

  DNS Watch

  DNS Watch giúp bạn kiểm soát khai báo tên miền của bạn đang hoạt động như thế nào. Ngoài ra, bạn cũng hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hệ thống tên miền, DNS.

  Truy cập
 • logo

  DNS MAP

  Tổng quan về phân bổ tên miền .VN và các máy chủ DNS Hosting cho tên miền .VN trên các quốc gia, vùng lãnh thổ.


  Truy cập
 • logo

  Looking Glass

  Hệ thống Looking Glass xây dựng cho VNIX sẽ cung cấp cho người sử dụng một số công cụ để kiểm tra các thông tin định tuyến qua hệ thống VNIX.

  Truy cập