TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA (VNIX)

Số lượng thành viên VNIX

51

thành viên

Tổng băng thông kết nối

492

Gbps

Số điểm kết nối VNIX

3

điểm kết nối

Tổng lưu lượng kết nối trong năm

36.561.102

Gbyte

Chọn thời gian
SƠ ĐỒ KẾT NỐI VNIX