TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA (VNIX)

Số lượng thành viên VNIX

52

thành viên

Tổng băng thông kết nối

447

Gbps

Số điểm kết nối VNIX

3

điểm kết nối

Tổng lưu lượng kết nối trong năm

165.313.254

Gbyte

SƠ ĐỒ KẾT NỐI VNIX