TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA (VNIX)

Số lượng thành viên VNIX

52

thành viên

Tổng băng thông kết nối

428

Gbps

Số điểm kết nối VNIX

3

điểm kết nối

Tổng lưu lượng kết nối trong năm

84.805.112

Gbyte

SƠ ĐỒ KẾT NỐI VNIX