"Sức khoẻ" máy chủ tên miền của bạn

Rà quét, kiểm tra, xác thực và khuyến nghị cấu hình khai báo DNS cho tên miền của bạnDNS Watch giúp bạn kiểm soát khai báo tên miền của bạn đang hoạt động như thế nào. Ngoài ra, bạn cũng hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hệ thống tên miền, DNS. Khi bạn nhập tên miền trên công cụ DNS Watch, chương trình sẽ điều tra trạng thái của miền từ đầu đến cuối. Điều này được thực hiện thông qua DNS Watch kiểm tra DNS từ root (.) Đến TLD (miền cấp cao nhất, ví dụ: .vn), và cuối cùng thông qua các máy chủ DNS chứa thông tin về miền được chỉ định (ví dụ: vnnic.vn ). DNS Watch cũng có thể thực hiện nhiều kiểm tra khác, chẳng hạn như kiểm tra chữ ký DNSSEC, rằng các máy chủ khác nhau có thể được truy cập và địa chỉ IP có hợp lệ hay không. Đây là tất cả để đảm bảo rằng miền của bạn chạy tốt nhất có thể.