Bản đồ hệ thống DNS quốc gia .VN

Phân bổ các điểm máy chủ DNS quốc gia .VN

Bản đồ DNS Root tại Việt Nam

Đã triển khai các cụm máy chủ DNS Root bao gồm: F-Root, K-Root, M-Root kết nối VNIX tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

Bản đồ DNS Root tại Việt Nam