THỐNG KÊ TÊN MIỀN ".VN"

NÂNG GIÁ TRỊ WEBSITE
TẠO NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU

Tổng số tên miền đang hoạt động

582.853

tên miền

Tổng số tên miền phát triển mới trong năm

65.981

tên miền

Số lượng Nhà đăng ký

8

NĐK trong nước

6

NĐK nước ngoài