THỐNG KÊ TÊN MIỀN ".VN"

NÂNG GIÁ TRỊ WEBSITE
TẠO NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU

Tổng số tên miền đang hoạt động

612.449

tên miền

Tổng số tên miền phát triển mới trong năm

63.649

tên miền

Số lượng Nhà đăng ký

10

NĐK trong nước

6

NĐK nước ngoài

Chọn thời gian