HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET
(VNNIC INTERNET SPEED)

Tổng số điểm đo

52

điểm đo

Tổng số lượt đo

17.008.773

lượt đo

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRCĐ
(Tháng 10/2023)

Download

92.50

Mbps

Upload

92.03

Mbps

Ping

9.45

ms

Jitter

2.01

ms

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRDĐ
(Tháng 10/2023)

Download

39.40

Mbps

Upload

17.02

Mbps

Ping

35.80

ms

Jitter

9.00

ms