HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET
(VNNIC INTERNET SPEED)

Tổng số điểm đo

52

điểm đo

Tổng số lượt đo

20.850.856

lượt đo

Chọn thời gian

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRCĐ
(Tháng 4/2024)

Download

106.43

Mbps

Upload

103.28

Mbps

Ping

9.50

ms

Jitter

1.87

ms

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRDĐ
(Tháng 4/2024)

Download

41.58

Mbps

Upload

18.28

Mbps

Ping

34.23

ms

Jitter

8.61

ms