HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET
(VNNIC INTERNET SPEED)

Tổng số điểm đo

52

điểm đo

Tổng số lượt đo

18.337.922

lượt đo

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRCĐ
(Tháng 1/2024)

Download

87.28

Mbps

Upload

85.04

Mbps

Ping

9.60

ms

Jitter

2.25

ms

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRDĐ
(Tháng 1/2024)

Download

41.58

Mbps

Upload

18.47

Mbps

Ping

34.90

ms

Jitter

8.56

ms