HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET
(VNNIC INTERNET SPEED)

Tổng số điểm đo

53

điểm đo

Tổng số lượt đo

23.506.613

lượt đo

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRCĐ
(Tháng 5/2024)

Download

100.96

Mbps

Upload

102.39

Mbps

Ping

9.10

ms

Jitter

1.66

ms

FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME

Chỉ đánh giá, thống kê các địa phương có tối thiểu 70 mẫu/tuần hoặc 300 mẫu/tháng

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRDĐ
(Tháng 5/2024)

Download

42.11

Mbps

Upload

19.00

Mbps

Ping

34.00

ms

Jitter

8.11

ms

FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME

Chỉ đánh giá, thống kê các địa phương có tối thiểu 70 mẫu/tuần hoặc 300 mẫu/tháng