HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET
(VNNIC INTERNET SPEED)

Tổng số điểm đo

52

điểm đo

Tổng số lượt đo

13.529.599

lượt đo

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRCĐ
(Tháng 5/2023)

Download

90.59

Mbps

Upload

89.56

Mbps

Ping

10.00

ms

Jitter

1.89

ms

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRDĐ
(Tháng 5/2023)

Download

36.16

Mbps

Upload

15.64

Mbps

Ping

36.00

ms

Jitter

9.29

ms