HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET
(VNNIC INTERNET SPEED)

Tổng số điểm đo

52

điểm đo

Tổng số lượt đo

21.782.755

lượt đo

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRCĐ
(Tháng 4/2024)

Download

106.43

Mbps

Upload

103.28

Mbps

Ping

9.50

ms

Jitter

1.87

ms

FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME

Chỉ đánh giá, thống kê các địa phương có tối thiểu 70 mẫu/tuần hoặc 300 mẫu/tháng

Tốc độ download/upload và latency của mạng BRDĐ
(Tháng 4/2024)

Download

41.58

Mbps

Upload

18.28

Mbps

Ping

34.23

ms

Jitter

8.61

ms

FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME
FTTH NAME

Chỉ đánh giá, thống kê các địa phương có tối thiểu 70 mẫu/tuần hoặc 300 mẫu/tháng